POČETNA

Društvo HILARION neprofitna je udruga građana, osnovana s ciljem promicanja, razvitka i unaprijeđenja glazbe, plesa i glazbeno-scenske umjetnosti (opera, balet, opereta, mjuzikl i drugi glazbeno-scenski oblici).

Područje djelovanja udruge je područje kulture i umjetnosti te područje pedagoške djelatnosti vezano uz kulturu i umjetnost.

Djelatnosti udruge su promicanje i razvitak glazbe, plesa i glazbeno-scenske umjetnosti organiziranjem susreta, tribina, predavanja, kongresa, radionica, seminara, promocija te drugih manifestacija i priredaba; izdavanje knjiga, periodičnih izdanja, publikacija, biltena, popratnih materijala i notnog materijala iz područja djelatnosti udruge u tiskanome i elektroničkom obliku te na internetu; izdavanje nosača zvuka – CD-a, DVD-a, filmova i drugih audio i video medija; organiziranje kazališnih predstava i koncerata te glazbenih i plesnih festivala, tečajeva i natjecanja; sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, festivalima, seminarima i radionicama; te suradnja sa srodnim udrugama u RH i inozemstvu.